<March 2019>
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
2425

2:50 PM TMMS Basketball V/JV Practice

2:50 PM TMMS Soccer Practice V/JV/6th gr.

2:50 PM TMMS Basketball Practice 6th gr.

26

2:50 PM TMMS Basketball Practice 6th gr.

2:45 PM TMMS Soccer 6th gr. Practice & Pictures

3:30 PM TMMS Soccer JV Game (home)

3:45 PM TMMS Basketball V/JV Game (home)

27

2:50 PM TMMS Basketball JV/V Practice

2:50 PM TMMS Basketball Practice 6th gr. & Pictures

2:50 PM TMMS Soccer V/JV Practice

3:30 PM TMMS Soccer V Game (@ SW Field)

3:30 PM TMMS Soccer 6th gr. (away)

28

2:50 PM TMMS Soccer 6th gr. Practice

3:30 PM TMMS Soccer JV Game (away)

3:30 PM TMMS Basketball 6th Game (away)

3:30 PM TMMS Soccer V Game (home)

3:45 PM TMMS Basketball V/JV Game (away)

1

K-12 Early Release Day

2:50 PM TMMS Basketball & Soccer JV/V Practice & Pictures

2
345

3:30 PM TMMS Basketball 6th gr. Game TBD

3:45 PM TMMS Basketball JV/V TBD

6

2:50 PM TMMS Basketball JV/V Practice

7

3:30 PM TMMS Basketball 6th gr. TBD

3:45 PM TMMS Basketball V/JV Game (away)

8

K-12 Early Release Day

9
1011

3:45 PM TMMS Basketball V/JV Game TBD

12131415

K-12 Early Release Day

6-8 Trimester Ending

16
171819

2:50 PM TMMS 4th Season Sport Starts

202122

K-12 Early Release Day

23
242526272829

K-12 Early Release Day

30
3112345

K-12 Early Release Day

6